Start » SWIG » Aktualności » Aktualności

Rok dla zdrowia

Dodano: 08.02.2021 | Monika Kobus

Gmina MyślenicejogaWDK

Rok 2021 to niestety, w dalszym ciągu, rok pod znakiem pandemii.

Obowiązują nadal liczne ograniczenia, w tym w uprawianiu sportu, ale chcemy pokazać, że "chcieć to móc".

Dlatego zapraszamy do wspólnych ćwiczeń poprawiających ogólną kondycję fizyczną. 

Od 16 lutego, w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19:00 spotykamy się na godzinnych ćwiczeniach z elementami jogi. Kurs obejmie 29 godzin zajęć.

Aby dołączyc do projektu wystarczy wypełnić formularz online i ćwiczyć :-)

https://forms.gle/27brKSjvKK7nfWRW8 

W przypadku pytań prosimy o kontakt konkurs@glogoczow.pl

 

REGULAMIN PROJEKTU „ROK DLA ZDROWIA”

1.Każdy Uczestnik zajęć „ ROK DLA ZDROWIA” zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zaleceniami:

 • O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
 • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
 • Przed zajęciami nie należy jeść minimum 3 godziny/ lekki posiłek - 1 godzina.
 • W czasie zajęć nie należy pić, żuć gumy, rozmawiać.
 • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju.
 • Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
 • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, należy niezwłocznie poinformować trenera.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

2. Zajęcia z jogi prowadzone są przez instruktorów z Centrum Jogi i Masaży Ayurvedyjskich Urszula Sadowińska-Pardyak.

3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

4. Organizator oraz Centrum Jogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.

6. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Gminy Myślenice, udział w zajęciach jest bezpłatny.

7. Projekt obejmuje 29 godzin zajęć.

8. Zajęcia będą organizowane w trybie on-line lub stacjonarnie, jeśli pozwolą na to warunki epidemiologiczne.

9. Ilość miejsc jest ograniczona a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia do Organizatorów prawidłowo wypełnionego Oświadczenia uczestnika projektu.

10. Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu podczas zajęć.

11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem udziału w zajęciach do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora.

12. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem Kultury w Głogoczowie oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie

13. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy w Myślenicach.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU „ROK DLA ZDROWIA”

 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu i akceptuję jego postanowienia.
 2. Oświadczam, że jestem świadoma/y charakteru zajęć oraz potwierdzam, że jestem świadoma/y swojego stanu zdrowia i że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w zajęciach.
 3. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność Organizatora oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach Projektu
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu) przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w celu wzięcia udziału w projekcie „ROK DLA ZDROWIA
 5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie mojego wizerunku w mediach zewnętrznych w związku z realizacją ww. projektu, w tym prowadzenia działań promocyjnych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.
 6. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o projekcie za pośrednictwem poczty elektronicznej ……………………………………….…………. i/lub telefonu……………………….………………………...

………………………………………..

Data, czytelny podpis Uczestnika

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych w postaci wizerunku informujemy, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa z siedzibą w Głogoczowie, nr KRS: 0000008207, adres: Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów, adres e-mail: swig@glogoczow.pl.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@glogoczow.pl.

3. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: iod@glogoczow.pl, jednakże jej niewyrażenie będzie jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji warunków Regulaminu. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

4. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:

-  uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu,

-  prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,

-  prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

-  prawo do ich usunięcia,

-  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż do zakończenia trwania projektu oraz okresu jego trwałości.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli.:

 ………………….………………………..………….
Data, czytelny podpis Uczestnika

 

Powrót

Chcesz zamieścić komentarz?
Zaloguj się

Login:
Hasło:

 
 
 

     


Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.